almalinux

sed -e 's|^mirrorlist=|# mirrorlist=|g' \ -e 's|^# baseurl=https://repo.almalinux.org/almalinux|baseurl=https://mirrors.nju.edu.cn/alma